miercuri, 20 august 2008

De ce s-au oprit lucrările la Carrefour?

Comunicat de presă

Consiliul Local al Municipiului Deva, prin neinformarea corectă privind situaţia terenului ce urma să facă schimbul cu un teren cedat de SC BEL ROM PATRU SRL Miercurea Sibiului, a aprobat prin vot hotărârile numărul 247 şi 248/2008, prin care se trecea o suprafaţă de teren aparţinând domeniului public în domeniul privat şi se aproba schimbul mai sus menţionat.
Întrucât ulterior s-a dovedit că în această cauză există litigii aflate pe rol în instanţele de judecată, iar autorizaţiile emise au fost considerate ilegale de instituţiile abilitate, consilierii municipali aparţinând PSD au adresat Consiliului Local Deva şi Primarului municipiului Deva Mircia Muntean, două adrese prin care solicitau clarificări şi chiar anularea celor două hotărâri până la lămurirea lucrurilor în instanţă. Redăm mai jos ultima dintre aceste adrese:

“Prin adresa numărul 26821/11.08.2008 solicitam unele precizări privind situaţia terenurilor ce au făcut obiectul hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Deva numărul 247/2008, privind trecerea unui teren din domeniul public în domeniul privat şi numărul 248/2008 privind aprobarea schimbului acestei suprafeţe cu un alt amplasament cedat de SC BEL ROM PATRU SRL Miercurea Sibiului. Prin aceeaşi adresă semnalam faptul că autorizaţia de construcţie numărul 319/21619/27.06.2008 emisă de Primăria Municipiului Deva este ilegală deoarece terenul în cauză aparţinea domeniului public, fapt constatat ulterior şi de Inspectoratul de Stat în Construcţii – judeţul Hunedoara prin adresa de răspuns numărul 1644/11.07.2008, adresată Instituţiei Prefectului.
Vă solicitam, totodată, să ne precizaţi care vor fi prejudiciile aduse Primăriei Municipiului Deva şi Consiliului Local în situaţiile prezentate mai sus.
Întrucât, între timp, cei prejudiciaţi în urma autorizaţiilor emise de Primăria Municipiului Deva s-au adresat Instituţiei Prefectului şi instanţelor de judecată, a rezultat sistarea lucrărilor la obiectivul “Complex Comercial – European Retail Park – Sântuhalm” şi instituirea sechestrului asigurator.
Având în vedere ilegalitatea autorizaţiilor emise de Primăria Municipiului Deva în această situaţie, aşa cum rezultă din adresa numărul 1644/11.07.2008 a Inspectoratului de Stat în Construcţii Hunedoara, a notei de control privind verificările efectuate la Primăria Municipiului Deva de către Instituţia Prefectului judeţului Hunedoara, a extrasului de carte funciară numărul 19842/04.08.2008, a contractului de schimb şi a încheierii de autentificare numărul 1468/06.08.2008 a Biroului Notarului Public – Valerica Dan din Sibiu, vă solicităm să propuneţi Consiliului Local al Municipiului Deva un proiect de hotărâre prin care să fie anulate hotărârile numărul 247 şi 248 / 2008 pentru a evita eventualele prejudicii care s-ar aduce Consiliului Local al Municipiului Deva. Vă solicităm, de asemenea, să anulaţi autorizaţiile de construcţie emise ilegal de dumneavoastră, aşa cum se specifică în documentele mai sus enumerate.”

Deva, 20.08.2008

Florian GHERGAN
Gheorghe TOMA
Vasile ŢONEA
Ion SAMOILESCU

Niciun comentariu: