miercuri, 27 august 2008

Ajutoare pentru încălzirea locuinţei

Începând cu 1 septembrie 2008, va începe acţiunea de preluare a cererilor pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri pentru familiile şi persoanele singure, altele decât cele care beneficiază de ajutorul social stabilit în conditiile Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu depăşesc 615 lei venitul net/membru de familie.

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în baza OUG 5/2003, aprobată prin Legea 245/2003 cu modificările şi completările ulterioare.

Cererile şi declaraţiile pe propria răspundere se ridică şi se depun la Casa de cultură Drăgan Muntean din Deva, etajul III, camera 8, din data de 1 septembrie până în 15 septembrie 2008, între orele 08.00 – 15.00 (luni - joi) şi 08.00 – 12.00 (vineri).

Acestea vor fi însoţite de următoarele acte doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia:

- copie după BI/CI pentru toţi membrii familiei;
- o copie după certificatele de naştere pentru copiii sub 14 ani;
- adeverinţă privind venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii pentru fiecare salariat din familie;
- cupoane de pensie, talon îndemnizaţie, cupon de la şomaj etc.;
- adeverinţă de la Administraţia financiară, din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile (la fiecare persoană majoră care nu lucrează).

Niciun comentariu: